Η ανδρική και γυναικεία ψυχολογία.

Η ανδρική και γυναικεία ψυχολογία.

Είναι μία από αυτές τις «μυστηριώδεις» εκφράσεις, συνήθως κατακλείδες προηγηθείσας συζήτησης ή προβληματισμού, που ακούγονται ιδιαίτερα συχνά τόσο από γυναίκες, όσο και από άντρες. Ο όρος “γυναικεία ψυχολογία” χρησιμοποιείται για την θεώρηση των διαφόρων διαφορών θέσεων και αντιθέσεων των φύλων, όπως και για την αντίληψη αποκλίσεων της ψυχολογίας, της συμπεριφοράς και της στάσης των γυναικών…

Ποια είναι τα τραγικά λάθη που δεν πρέπει με τίποτα να επαναλάβουμε στα παιδιά?

Ποια είναι τα τραγικά λάθη που δεν πρέπει με τίποτα να επαναλάβουμε στα παιδιά?

Η σωματική τιμωρία δεν είναι σε καμία περίπτωση τρόπος πειθαρχείας. Οι φωνές και οι προσβολές είναι καταστροφικές για την ψυχική υγεία του παιδιού και την αυτοεκτίμηση του. Βάζουμε όρια που είναι συγκεκριμένα, ξεκάθαρα, αλλά όχι άκαμπτα. Αναγνωρίζουμε τις δίκες μας ανάγκες και δεν τους τις φορτώνουμε. Βοηθάμε και δεν αποκλείουμε τους πατεράδες από τη συμμέτοχη…