Παιδιά που ζουν σε αγροκτήματα με ζώα παθαίνουν λιγότερες αλλεργίες

Παιδιά που ζουν σε αγροκτήματα με ζώα παθαίνουν λιγότερες αλλεργίες

Τα παιδιά που ζουν σε αγροκτήματα με ζώα που παράγουν γάλα, έχουν πολύ μικρότερες πιθανότητες να εμφανίσουν αλλεργίες σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά που επίσης ζουν στην ύπαιθρο, αλλά όχι κοντά σε ζώα της κτηνοτροφίας, σύμφωνα με μια νέα σουηδική επιστημονική έρευνα. Μάλιστα, ο κίνδυνος για αλλεργίες είναι ακόμη μικρότερος σε σχέση με τα…