Η ανδρική και γυναικεία ψυχολογία.

Η ανδρική και γυναικεία ψυχολογία.

Είναι μία από αυτές τις «μυστηριώδεις» εκφράσεις, συνήθως κατακλείδες προηγηθείσας συζήτησης ή προβληματισμού, που ακούγονται ιδιαίτερα συχνά τόσο από γυναίκες, όσο και από άντρες. Ο όρος “γυναικεία ψυχολογία” χρησιμοποιείται για την θεώρηση των διαφόρων διαφορών θέσεων και αντιθέσεων των φύλων, όπως και για την αντίληψη αποκλίσεων της ψυχολογίας, της συμπεριφοράς και της στάσης των γυναικών…