Μουσικοθεραπεία οι νότες που θεραπεύουν!

Η αξία της μουσικής στην ζωή μας δεν είναι καινούρια ιδέα . Η αξία της όμως στην ζωή των παιδιών, ακόμα και κατά την διάρκεια της κύησης και ιδιαίτερα στην βρεφική ηλικία , επιβεβαιώνεται ακόμα, μέσα από έρευνες που συνεχώς αποδεικνύουν ότι η μουσική όχι μόνο μπορεί να ψυχαγωγήσει ένα παΐδι , αλλά να αναπτύξει…