Πώς μπορώ να ξεχωρίσω τα βιολογικά αυγά και τα ελευθέρας βοσκής;

Πώς μπορώ να ξεχωρίσω τα βιολογικά αυγά και τα ελευθέρας βοσκής;

Γνωρίζουμε ότι τα αβγά που αγοράζουμε είναι βιολογικά ή ελευθέρας βοσκής όταν υπάρχει πάνω στη συσκευασία το ειδικό σήμα πιστοποίησης. Ωστόσο, υπάρχει ένας ακόμα τρόπος να αναγνωρίσουμε τόσο τα βιολογικής εκτροφής, όσο και τα ελευθέρας βοσκής. Ένα τέτοιο παράδειγμα κωδικού, είναι: 1EL0300102354 Το πρώτο νούμερο, μπορεί να είναι 0 ή 1 ή 2 ή 3….

Βιολογικά προϊόντα: τι σημαίνει – τι πρέπει να γνωρίζετε;

Βιολογικά προϊόντα: τι σημαίνει – τι πρέπει να γνωρίζετε;

Τι είναι τα Βιολογικά Προϊόντα; Είναι κυρίως, αλλά όχι μόνον, Αγροτικά Προϊόντα που η παραγωγή τους στηρίχθηκε σε φυσικές διεργασίες. Αυτό σημαίνει χρησιμοποίηση εναλλακτικών, προς τα χημικά, μεθόδων αντιμετώπισης εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων (όχι χρήση συνθετικών φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων), καθώς και τεχνικών παραγωγής, όπως η εναλλαγή των καλλιεργειών, η ανακύκλωση φυτικών και ζωικών υπολειμμάτων,…