Η συναισθηματική αξία του μπαμπά!

Η συναισθηματική αξία του μπαμπά!

Οι άνδρες αναλαμβάνουν τον ρόλο του πατέρα με αφοσίωση στις μέρες μας, σε παλαιότερες εποχές, η παρουσία του πατέρα ήταν περιφερειακή και σχετιζόμενη με πρακτικές ανάγκες του παιδιού! Όλες οι σύγχρονες επιστημονικές έρευνες καταδεικνύουν τη σημασία του πατρικού ρόλου στην εξέλιξη του παιδιού. Φυσικά ο κάθε πατέρας προέρχεται από τη δική του οικογένεια με συγκεκριμένα…