Μαγνητική τομογραφία καρδιάς (MRI) – Μια εξέταση με πολλά πλεονεκτήματα

Μαγνητική τομογραφία καρδιάς (MRI) – Μια εξέταση με πολλά πλεονεκτήματα

Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς (MRI) είναι μια από τις πλέον σημαντικές διαγνωστικές τεχνικές για την εκτίμηση της καρδιακής ανατομίας και λειτουργικότητας.  Σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται και σε τι υπερτερεί έναντι των άλλων τεχνικών; Τι είναι η μαγνητική τομογραφία (MRI) καρδιάς; Η MRI καρδιάς είναι μια διαγνωστική τεχνική εκτίμησης της καρδιακής ανατομίας και λειτουργικότητας. Γίνεται σε…