Τι είναι η Δυσχέρεια Ρινικής Αναπνοής;

Τι είναι η Δυσχέρεια Ρινικής Αναπνοής;

Η απόφραξη της ρινικής αναπνοής είναι από τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα, που για κάποιους αποτελεί απλή ενόχληση, ενώ για άλλους σοβαρό και συνεχές πρόβλημα, που επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής τους. Οι αιτίες της ρινικής απόφραξης χωρίζονται σε 4 κατηγορίες, που συχνά συνυπάρχουν: 1. Ανατομικές ανωμαλίες Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται οι ανωμαλίες τόσο του…