Είναι οι βιολογικές τροφές καλύτερες για το μωρό μου;

Είναι οι βιολογικές τροφές καλύτερες για το μωρό μου;

Δεν ξέρουμε τον πλήρη αντίκτυπο των ζιζανιοκτόνων και των φυτοφαρμάκων στο ανθρώπινο σώμα. Οι βιολογικές τροφές δημιουργούνται χωρίς τη χρήση των φυτοφαρμάκων ή ζιζανιοκτόνων, αλλά δυστυχώς είναι πολύ ακριβές. Εάν η τσέπη σας το επιτρέπει, θεωρήστε τις βιολογικές τροφές ως μια καλή επιλογή. Εάν δεν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά την αγορά τους, βεβαιωθείτε ότι έχετε…