Πώς να διδάξω στο παιδί μου τις ηθικές αξίες της ζωής;

Πώς να διδάξω στο παιδί μου τις ηθικές αξίες της ζωής;

Οι γονείς είναι εκείνοι που ασκούν τη σημαντικότερη επιρροή στη ζωή των παιδιών τους, διδάσκοντάς τους τις ανθρώπινες αρετές και την καλή συμπεριφορά απέναντι στους ανθρώπους με τους οποίους συναναστρέφονται. Ποιες είναι οι αρετές των ανθρώπων; Πώς θα τις κάνουμε πράξη; Οι γονείς πρέπει να είναι σαφείς και ακριβείς όταν αναλαμβάνουν τη διδασκαλία της ηθικής…