Οικογενειακές κρίσεις

Οικογενειακές κρίσεις

Αναμφισβήτητα ο θεσμός της οικογένειας και οι σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της έχουν διαφοροποιηθεί ανά τα χρόνια, ωστόσο παραμένει αναλλοίωτο το γεγονός, ότι για τους περισσότερους ανθρώπους η οικογένεια αποτελεί τον υπέρτατο σκοπό της ζωής. Το θέμα είναι, ότι όταν η οικογένεια αυξάνεται τα προβλήματα πληθαίνουν, με αποτέλεσμα τη ρήξη των ανθρώπινων σχέσεων. Τι θα…